Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Vozík prívesný Vezeko Husky F08.25 do 750 kg k: 004012