Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Priemyselný vysávač ATTIX 761-21 XC k: 008862