Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

2023 OHRIEVAČ NA NAFTU 29 KW MASTER B100CED (230V) sku: 005918