Spojmart, s.r.o., Robotnícka 1/10967, 036 01 Martin
+421434221260     +421915542549 spojmart@spojmart.sk

210 kg doska vibračná NTC VDR32 k: 100008

 25,00 - 35,00 Jednotková cena

Prenájom od 1 do 4 hodín = 25 EUR
Prenájom od 5 do 8 hodín = 30 EUR
Prenájom od 9 do 24 hodín = 35 EUR
Prenájom od 1 do 60 dní = 35 EUR / cena za deň
Záloha za produkt = 300 EUR
(záloha je vratná a platí sa pri prebratí produktu)

Zvýhodnená víkendová cena = 77.50 EUR
Vyberte si v kalendári voľný piatok od 16:00 do pondelka 8:00 a získajte tak zvýhodnenú víkendovú cenu iba za: 77.50 EUR.
Znížená cena sa zobrazí až v košíku a v pokladni.

Použitie:

mnohonásobne využitie v oblasti zhutnenia dlažby a podložia pod dlažbu. Zhutnenie podložia pri pokladaní elektrických káblov, zhutnenie živičných vrstiev – asfaltu. Využitie krajinnej a záhradnej tvorbe.
Denné ceny:Doska vibračná 210 kg NTC VDR32 sku: 100008
1 - 60 dní : 35,00 Deň
Cena za hodinu
1 - 4 Hodín : 25,00 Fixná
5 - 8 Hodín : 30,00 Fixná
9 - 24 Hodín : 35,00 Fixná
Vybraný dátum & čas vyzdvihnutia
Vybraný dátum & čas odovzdania
Množstvo

Popis

Použitie: 

mnohonásobne využitie v oblasti zhutnenia dlažby a podložia pod dlažbu. Zhutnenie podložia pri pokladaní elektrických káblov, zhutnenie živičných vrstiev – asfaltu. Využitie krajinnej a záhradnej tvorbe.
Doporučujeme na drvené kamenivo – makadam nasledovných frakcií:
  • podsypový kameň 16-32 na spevnenie stavebných plôch a ciest
  • podsypový kameň 32-63 a 63-120 na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácií, zásypov a spevnenie nesúdržných násypov
  • podsypový kameň 0-32 a 0-63 a 0-120 táto frakcia obsahuje úplne jemné čiastočky drveného kameňa – prach. Na spevnenie stavebných plôch, hál cestných komunikácií

Nedoporučujeme na zeminu a podsypový kameň 0-4, 4-8 (samostatne nezhutniteľný).

Technické parametre:
Rozmery hut. dosky (Š x D): 500 x 750 mm
Frekvencia: 90 Hz
Hmotnosť: 210 kg
Max. rýchlosť: 22m/min
Max. výkon/otáčky motora: 4,1/3600kW/min
Motor: Honda GX200
Odstredivá sila: 32 kN

Palivo: benzín

Výhody:
  • vysoký hutniaci účinok
  • ochranný rám, robustná konštrukcia
  • odtlmenie rukojete proti vibráciám
  • páčka plynu zabudovaná do ramena ovládania
  • plynulé nastavenie smeru a rýchlosti pojazdu
  • hydraulické ovládanie pojazdu
  • systém automatického odvzdušňovania a nastavovania hydraulického okruhu