Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Vozík prepravný (rudla) do 400 kg k: 008670