Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Sponkovačka AKU MAKITA DST221Z k: 003763