Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Šalovacia svorka k: 009281