Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Rotavátor (prekyprovač pody) Terra H170 k:003246