Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Pištoľ AKU nitovacia BOSCH GRG 18V-16 C k: 003224