Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Parný čistič Kärcher SG 4/4 k: 003211