Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

OHRIEVAČ ELEKTRICKÝ 3 KW MASTER B3 ECA (230V) sku: 012834