Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Kotúč brúsny plechový WK d400 zrno 14 sku: 005372