Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Nadstavec (predĺženie) na zemný vrták l=400 sku: 000354