Spojmart, s.r.o., Robotnícka 1/10967, 036 01 Martin
+421434221260     +421915542549 spojmart@spojmart.sk

Nadstavec na zemný vrták l=800, d=100 sku: 000660