Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Kotúč rezný diamantový Ø200 k: 003043