Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Kotúč brúsny plechový WK 400 zrno 24 sku: 005371