Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Kotúč brúsny papierový obojstranný 400 zrno 60 sku: 000137