Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Kotúč rezný diamantový 230 sku: 000484