Spojmart, s.r.o., Robotnícka 1/10967, 036 01 Martin
+421434221260     +421915542549 spojmart@spojmart.sk

Prstenec brúsny diamantový 430 zrno 16 sku: 005369