Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

Prstenec brúsny diamantový 430 zrno 16 sku: 005369