Spojmart, s.r.o., Robotnícka 3, 036 01 Martin

2023 Vibrátor ponorný elektrický – 1,5 m sku: 012052