210 kg doska vibračná NTC VDR 32

100008
Overiť dostupnosť: +421 915 542 549
Cena: 25,00 €
S DPH

Použitie: 

mnohonásobne využitie v oblasti zhutnenia dlažby a podložia pod dlažbu. Zhutnenie podložia pri pokladaní elektrických káblov, zhutnenie živičných vrstiev - asfaltu. Využitie krajinnej a záhradnej tvorbe.
Cena prenájmu
Cenník
Prenájom do 4 hodín 25 €
Prenájom do 8 hodín 30 €
Prenájom do 24 hodín 35 €
Vratná záloha 300 €

Použitie: 

mnohonásobne využitie v oblasti zhutnenia dlažby a podložia pod dlažbu. Zhutnenie podložia pri pokladaní elektrických káblov, zhutnenie živičných vrstiev - asfaltu. Využitie krajinnej a záhradnej tvorbe.

Doporučujeme na drvené kamenivo – makadam nasledovných frakcií:
  • podsypový kameň 16-32 na spevnenie stavebných plôch a ciest
  • podsypový kameň 32-63 a 63-120 na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácií, zásypov a spevnenie nesúdržných násypov
  • podsypový kameň 0-32 a 0-63 a 0-120 táto frakcia obsahuje úplne jemné čiastočky drveného kameňa - prach. Na spevnenie stavebných plôch, hál cestných komunikácií

Nedoporučujeme na zeminu a podsypový kameň 0-4, 4-8 (samostatne nezhutniteľný).

Technické parametre:
Rozmery hut. dosky (Š x D): 500 x 750 mm
Frekvencia: 90 Hz
Hmotnosť: 210 kg
Max. rýchlosť: 22m/min
Max. výkon/otáčky motora: 4,1/3600kW/min
Motor: Honda GX200
Odstredivá sila: 32 kN
Palivo: benzín

Výhody:
  • vysoký hutniaci účinok
  • ochranný rám, robustná konštrukcia
  • odtlmenie rukojete proti vibráciám
  • páčka plynu zabudovaná do ramena ovládania
  • plynulé nastavenie smeru a rýchlosti pojazdu
  • hydraulické ovládanie pojazdu
  • systém automatického odvzdušňovania a nastavovania hydraulického okruhu
100008